Header Ads

ດູໄບເມືອງມະຫັດສະຈັນຂອງສັດຕະວັດທີ 21

ດູໄບ ເມືອງທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນຈາກຖານເມືອງເກົ່າ ກາຍເປັນເມືອງມະຫັດສະຈັນຂອງສັດຕະວັດທີ 21 ທີ່ມີຄວາມລົງໂຕຂອງການວັດທະນາທໍາແບບໃໝ່ ແລະ ດັ້ງເດີມວັດທະນາທໍາທີ່ປະສົມປະສານກັນຢ່າງລົງໂຕກັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງໂລກສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ ທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໄຝ່ຝັນຢາກມາເຢືອງໃນຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ.  

ທີ່ມາ: XZYT VARIETY | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.