Header Ads

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ປະເທດ ພິລິບປິນ

ພາບຢ້ອນຄືນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 30 ທີ່ປະເທດ ພິລິບປິນໃນວັນທີ 29/4/2017 ຜ່ານມາ.ພາບວີດີໂອໂດຍ: ບົວໄລ/ຂປລ 
-----------------
Powered by Blogger.