Header Ads

ຕໍານານຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດ DJIFrank Wang ຫຼື ມີຊື່ຈີນວ່າ Wāng Tāo ເປັນຄົນທາງມົນທົນຫາງໂຈ ປະເທດຈີນ ຈົບການສຶກສາທັງປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Hong Kong University of Science and Technology.
Wang ເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ DJI (ຫຍໍ້າມາຈາກ Dajiang Innovation Technology) ຈາກຫໍພັກມະຫາວິທະຍາໄລ ໂດຍເລີ່ມຕົ້ນປະດິດເຮລິຄອບເຕີບັງຄັບດ້ວຍວິທະຍຸ ພ້ອມຕິດຕັ້ງລະບົບຄວບຄຸມການບິນທີ່ລາວເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນຂື້ນມາ ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍກໃນການສຶກສາຄົ້ນຄ້ວາ.

ປັດຈຸບັນ Frank Wang ຈັດເປັນນັກທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດທີ່ສຸດໃນຕະຫຼາດເຮືອບິນບັງຄັບ ຫຼື Drone ທັງໃນ ສປ ຈີນ ແລະ ຕະຫຼາດທົ່ວໂລກໂດຍມີມູມຄ່າຊັບສີນ 3.6 ພັນລ້ານໂດລາ.
ສໍາລັບຄົນທີ່ເປັນຕົ້ນແບບແຮງບັນດານໃຈຂອງ Frank Wang ຄືຜູ້ຊາຍທໍາມະດາທີ່ປ່ຽນໂລກມາແລ້ວນັ້ນຄື Steve Jobs ຜູ້ສ້າງຕໍານານບໍລິສັດ Apple Inc.
-----------------Powered by Blogger.