Header Ads

ຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຕັ້ງຢູ່ບັນດາ 50 ປະເທດ


ເລື່ອງເບົາໆສໍາລັບວັນມື້ນີ້ : ມາຮູ້ຈັກບັນດາຕຶກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກທີ່ຕັ້ງສະຫງ່າຢູ່ໃນບັນດາ 50 ປະເທດ
ທົ່ວໂລກວ່າມີຕຶກຫຍັງແດ່ ລອງມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ. 
ທີ່ມາ: OnTheWeb | tonamcha.com
-----------------Powered by Blogger.