Header Ads

9 ເລື່ອງທີ່ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບ Jack Ma ແລະ Warren Buffettແຈ໊ກ ມາ (Jack Ma) 

1. ລວຍທີ່ສຸດໃນຈີນ ດ້ວຍມູນຄ່າຊັບສີນ 31.3 ພັນລ້ານໂດລາ (2017)
2. ອາຊີບເດີມເຄີຍເປັນຄູສອນໜັງສື
3. ສາຢາທີ່ນັກຂ່າວ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປຕັ້ງໃຫ້ : Crazy Jack ຫຼື ແຈ໊ກ ບ້າບິນ
4. ເວລາຫວ່າງມັກລໍາໄທເກ໊ກ ແລະ ຮ້ອງເພງກັບພະນັກງານ (ຕອນມີງານລ້ຽງ)
5. ເປັນເສດຖິໃຈບຸນໂດຍປີ 2015  Jack Ma ບໍລິຈາກເງິນໄປແລ້ວກວ່າ 350 ລ້ານໂດລາ ເຊິ່ງບໍ່ລວມກັບການບໍລິຈາກອື່ນໆອີກ
6. ດ້ານການໃຊ້ສື່ໂຊຊ້ຽວ :  Jack Ma ມີໂປຣຟາຍໃນເວບໄຊທ ເວີ່ຍໂປ໋ ເຊິ່ງມີຜູ້ຕິດຕາມເຖິງ 16 ລ້ານຄົນ ແລະ Jack Ma ໂພສພຽງ 39 ຄັ້ງ
7. ຊິວິດການຮຽນ:  ເຄີຍຖືກປະຕິເສດຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard 
8. ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມັກແມ່ນຊາບໍ່ມັງກອນຫາງໂຈ 
9. ຄະຕິປະຈໍາໃຈຂອງ Jack Ma ແມ່ນ : ມື້ນີ້ແມ່ນໂຫດຮ້າຍ ມື້ອື່ນຍິ່ງໂຫດຮ້າຍ ແລະ ມື້ຮືແມ່ນວັນທີ່ສົດໃສ ແຕ່ຫຼາຍຄົນມັກຕາຍຕັ້ງແຕ່ມື້ວານນີ້.
ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ (Warrant Buffett )

1. ລວຍເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ ໂດຍມີຊັບສີນທັງໝົດ 73.2 ພັນລ້ານໂດລາ (2017)
2. ອາຊີບເດີມແມ່ນຄົນສົ່ງໜັງສືພີມ
3. ສາຢາທີ່ນັກຂ່າວ ແລະ ຄົນທົ່ວໄປຕັ້ງໃຫ້ : ພະເຈົ້າແຫ່ງນັກພະຍາກອນ
4. ເວລາຫວ່າງມັກຫຼິ້ນໄພ້ບິຣດຈ ແລະ ຫຼິ້ນອູຄູເລເລ້
5. ເປັນເສດຖີໃຈບຸນໂດຍ ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ ຈະບໍລິຈາກຊັບສີນເກືອບທັງໝົດຂອງລາວໃຫ້ກັບການກຸສົນ
6. ດ້ານການໃຊ້ສື່ໂຊຊ້ຽວ ວໍເຣນ ບັຟເຟັທ ມີຜູ້ຕິດຕາມໃນ Twitter  884,000 ຄົນ ໂດຍເຂົາໂພສຂໍ້ຄວາມສະແດງຄວາມເຫັນພຽງ 5 ຄັ້ງ
7. ຊິວິດການຮຽນ ເຄີຍຖືກປະຕິເສດຈາກໂຮງຮຽນທຸລະກິດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Harvard
8. ເຄື່ອງດື່ມທີມັກແມ່ນ Coke
9. ຄະຕິປະຈໍາໃຈແມ່ມ: ມີສອງຂໍ້ ຄື : ກົດຂໍ້ 1 ແມ່ນຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເງິນຫຼຸດມື ແລະ ກົດຂໍ້ 2 ໃຫ້ໄປເບິ່ງກົດຂໍ້ 1

© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.