Header Ads

ແນວຄິດການອອກແບບ ປະຕູເມືອງ, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ

ທີມງານ tonamcha.com ບັງເອີ້ນພົບ VDO ແນວຄິດການອອກແບບ ປະຕູເມືອງເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາສັກ Pakse Gate , Champasack Province ເຊິ່ງເປັນຍັງຢູ່ໃນຮູບແບບ Concept Design ແຕ່ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ສະທ້ອນຂອງເປັນລາວ, ຄວາມທັນສະໄໝ, ຄວາມເປັນຈໍາປາສັກ ແລະ ຕົ້ນແບບອອກແບບ ເລີຍເກັບມາແລກປ່ຽນກັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກແບບ.ທີ່ມາ:  Anouvat Vorasak 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.