Header Ads

ເປິດເຄື່ອຂ່າຍ "ສີສຸກ ດາວເຮືອງ ແລະ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ "


ຂ່າວໃຫຍ່ຂອງວັນທີ 2 ພຶດສາພາ 2017 ໜ້າຈະບໍ່ພົ້ນເລື່ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດໄທບຸກເຂົ້າຈັບ ຜູ້ຮ່ວມຂະບວນການເຄື່ອຂາຍ "ສີສຸກ ດາວເຮືອງ ແລະ ໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ" ຈັບໂຕ ທ້າວ ລັດທະພົນ ຜູ້ເຊິ່ງເປັນທໍ່ນໍ້າລ້ຽງທາງການເງິນຂອງຂະບວນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ ພ້ອມເປິດເຜິຍສາຍຊື່ກຸ່ມຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອຂາຍ. 
ທີ່ມາ: thairath
-----------------
testesese
Powered by Blogger.