Header Ads

ອຸບັດຕິເຫດລົດຂົນເຂົ້າຕໍາກັບລົດຂົນຖ່ານໃນວັນທີ 15.05.2017 ເວລາ: 11:00ນາທີ ລົດຂົນເຂົ້າແລະລົດຂົນຖ່ານ ຕຳກັນ ຢູ່ທາງ ຂົວບ້ານ ໂພນເຫຍ່ນ້ອຍ ເມືອງ ທ່າແຂກ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ ເມື່ອໜ່ວຍກູ້ໄພຂອງພວກເຮົາໄດ້ໄປເຖິງຈຸດເກີດເຫດໄດ້ພົບເຫັນຜູ້ບາດເຈັບ 1 ຄົນ ເປັນເພດຊາຍ ມີອາການກະທົບເອິກແລະປາກແຕກຈີກ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະຖົມພະຍາບານຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວນຳສົ່ງໂຮງໝໍແຂວງຄຳມ່ວນ. ໝາດເຫດ: ແຈ້ງອຸບັດຕິເຫດ ເຈັບປ່ວຍ ສຸກເສີນໂທ: 020 55330065 ( ສາຍດ່ວນ 1624 ໂທຟຣີ )ບໍລິການຟຣີ 24ຊົ່ວໂມງ.


ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ 

ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ ລົດຂົນເຂົ້າ 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.