Header Ads

ອານາຈັກຈີນໃນດິນແດນສປປ ລາວ ນາມ "ເຊິນເຈິນລາວ"


ນີ້ແມ່ນສາລະຄະດີ ຂອງລາກາຍ Backpack Journalist  ເຊິ່ງອອກອາກາດທາງຊ່ອງ ThaiPBS ເລື່ອງກຸ່ມທຶນຈີນທີ່ມາລົງທຶນໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນນາມບໍລິສັດ ດອກງີ້ວຄໍາ ກໍ່ຕັ້ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼຽມຄຳ (Golden Triangle Special Economic Zone) ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສປປ ລາວ.
ທີ່ມາThaiPBS 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.