Header Ads

ເທດສະການປະຈໍາປິໃນສາສະໜາຮິນດູ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ (ມະຫາກຸມເມລາ) ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ປະເທດອິນເດຍ
ສາລະຄະດີເທດສະການປະຈໍາປິໃນສາສະໜາຮິນດູ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ (ມະຫາກຸມເມລາ) ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ທີ່ປະເທດອິນເດຍ ທີ່ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍລ້ານຄົນເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທິກໍານີ້.  ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຄົ້ນຫາເປັນຫຍັງຜູ້ຕົນຈິງຕ້ອງໄປທີ່ແມ່ນນໍ້າສັກສິກແຫ່ງນີ້, ຄວາມເຊື່ອ, ສັດທາ ແລະ ການຖວາຍຊີວິດເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາສະໜາຮິນດູ ຫຼຶ ໃຫ້ໄດ້ເຫັນພະເຈົ້າທີ່ພວກເຂົາເຄົາລົບນັບຖື.​


ທີ່ມາXZYT VARIETY 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.