Header Ads

9 ພາບແຫ່ງຄວາມງານຂອງເມືອງໜອງແຮດ ຂ. ຊຽງຂວາງມື້ນີ້ tonamcha.com ຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກ ເມືອງໜອງແຮດ ເຊິ່ງນອນໃນບັນດາ 7 ຕົວເມືອງຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ   ເຊິ່ງປະກອບມີ : ເມືອງແປກ, ເມືອງຄຳ, ເມືອງໜອງແຮດ, ເມືອງຄູນ,ເມືອງໝອກໃໝ່, ເມືອງພູກູດ ແລະ ເມືອງຜາໄຊ. ສໍາລັບເມືອງໜອງແຮດ ມີຄວາມພິເສດທີ່ເປັນເມືອງຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ  ແລະ ມີທໍາມະຊາດທີ່ງົດງາມ ເຊິ່ງເໜາະແກ່ການສົ່ງເສີມເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບ Eco-tourism ແລະ ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທໍາ. ນອກຈາກນີ້, ເມືອງໜອງແຮດເປັນອີກເມືອງວິລະຊົນ ທີ່ມີມູນເຊື້ອຕໍ່ສູ້ ແລະ ປະຫວັດອັນໜ້າສົນໃຈ. 

ຮູບທີ່ (1)

ຮູບທີ່ (2)

ຮູບທີ່ (3)

ຮູບທີ່ (4)

ຮູບທີ່ (5)


ຮູບທີ່ (6)

ຮູບທີ່ (7)

ຮູບທີ່ (8)

ຮູບທີ່ (9)
ທີ່ມາ: Kabkeo Inspire  ແລະ ແຟນເພຈທີ່ໜ້າຮັກທຸກທ່ານ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.