Header Ads

ແຈ້ງເຕືອນຈາກ ປທກ ເລື່ອງໄວຣັສ ຄອມພິວເຕີ "WannaCry"


ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ໄດ້ອອກແຈ້ງເຕືອນເລກທີ 1168/ຫກຊ ລົງວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2017 ແຈ້ງເຕືອນໄພເລື່ອງໄວຣັສ ຄອມພິວເຕີ "WannaCry"ທີ່ມາ: ປທກ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
testesese
Powered by Blogger.