Header Ads

ໄອເດຍບັນເຈີດໃນການເຮັດໂຮງແຮມຂະໜາດນ້ອຍດ້ວຍຕູ້ຄອນເທນເນີ້
ນີ້ແມ່ນໄອເດຍບັນເຈີດຂອງ ໂຮງແຮມຊື່ Contain Hotel  ທີ່ປະເທດສາທະລະນະລັດເຊ໊ກ ເຊິ່ງເປັນໂຮງແຮມແບບບູຕິກທີ່ອອກແບບໃຫ້ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ປັບປ່ຽນຕາມລະດູການ. ສຳລັບ ໂຮງແຮມ Contain Hotel  ແຫ່ງນີ້ແມ່ນຜົນການການອອກແບບຂອງສະຖາປານິກຊື່ Artikul  ຜູ້ທີ່ວາງແນວຄິດການອອກແບບໃຫ້ໂຮງແຮມແຫ່ງນີ້ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ໃຫ້ອາລົມສະບາຍສະບາຍ ໂດຍນໍາຕູ້ຄອນເທນເນີ້ມາເປັນສ່ວນປະກອບພື້ນຖານຂອງໂຄງສ້າງໂຮງແຮມ. 


ແນວຄິດໂຮງແຮມແບບນີ້ເໜາະສໍາລັບຄົນທີ່ຕ້ອງການຢາກມີໂຮງແຮມນ້ອຍໆເປັນຂອງຕົນເອງ ໃນງົບປະມານທີ່ເອື້ອມເຖິງໄດ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ເນັ້ນການບໍລິການ, ເນັ້ນບັນຍາກາດ, ຄວາມແປກໃໜ່ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບຈາກສ່ວນອື່ນໆນອກເໜືອຈາກຄ່າພັກເຊົາ. ແນວຄິດໂຮງແຮມແບບນີ້ສຳລັບບ້ານເຮົາໜ້າຈະເໜາະກັບ ເມືອງວັງວຽງ ເພາະກຸ່ມລູກຄ້າເນັ້ນພັກຊົ່ວຄາວ, ມາເປັນກຸ່ມ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມຮູ້ສຶກບວກຄວາມແປກໃໜ່ເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຖ້າມີໂຮງແຮມແບບນີ້ອາດຕອບໂຈດລູກໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

ແບບຜັງການອອກແບບ
                                                                     ພາບດ້ານນອກ
   
                                                                  ພາບມຸມດ້ານຂ້ອງ


                                                                  ພາບຫ້ອງນອນ ແລະ ລະບຽງ


ພາບຫ້ອງນໍ້າ


ທີ່ມາ: https://www.artikul.eu  | tonamch.com
-----------------Powered by Blogger.