Header Ads

ນາທີໄຟໄໝ້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕິດກັບດ່ານພາສີບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາແມ່ນຄລີບວິດີໂອນາທີໄຟໄໝ້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕິດກັບດ່ານພາສີບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາໃນວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ຜ່ານມານີ້. ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ສາເຫດໄຟໄໝ້ໃນຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເທື່ອ ແລະ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອບສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ເຫດການອັກຄີໄພລັກສະນະແບບນີ້ເກີດຂື້ນ 3 ຄັ້ງໃນເດືອນພຶດສະພານີ້ ເຊິ່ງຄັ້ງຮ້າຍຂອງຕົ້ນເດືອນແມ່ນທີ່ (1). ຕະຫຼາດວິທະຍາເຂດດົງໂດກ, (2).ໄຟໄໝ້ເຮືອນປະຊາຊົນສອງຫຼັງທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ (3). ແມ່ນໄຟໄໝ້ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕິດກັບດ່ານພາສີບໍ່ເຕ່ນ ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ.


ຄລີບວິດີໂອນາທີໄຟໄໝ້
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.