Header Ads

ສະບາຍດີຫຼວງພະບາງ "Sabaidee Luangprabang" ເກັບພາບບັນຍາກາດເມືອງຫຼວງພະບາງມາຝາກໃນບັນກາດຝົນຕົກທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອີກຫຼາຍແຂວງຂອງປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2017 ດ້ວຍແນວຄິດແບບ " Sabaidee Luangprabang". ເມືອງຫຼວງພະບາງ ເມຶອງທີ່ຖືຍົກຍ້ອງວ່າເປັນເມືອງທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍສະເໜ່ທາງວັດທະນາທໍາ, ວິຖິຊີວິດ ແລະ ທໍາມະຊາດທີ່ສວຍງາມ.

ມາຄົ້ນຫາເມືອງຫຼວງພະບາງນໍາກັນ
Let's Explore Luangprabang Together ! 


ທີ່ມາElegance Travel  | Photo : Hobo Maps  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
----------------


Powered by Blogger.