Header Ads

ເຕືອນໄພ: ຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ ບ້ານ ພະບາດ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກໃນມື້ວັນທີ 29/05/2017 ເວລາປະມານ 5:00 ໄດ້ມີຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ ບ້ານ ພະບາດ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງໃນເວລາຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນນັ້ນມີສອງເອື້ອຍນ້ອງນອນຢູ່ໃນເຮືອນເທົ່ານັ້ນ ໂດຍຜູ້ເປັນເອື້ອຍຕັ້ງສະຕິ  ແລ້ວ ໂທຫາຜູ້ເປັນພໍ່ມາຈັບຂີ້ລັກຄົນດັ່ງກ່າວຈົນສຳເລັດ.  ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂີ້ລັກຄົນດັ່ງກ່າວແມ່ນທໍາທ່າເປັນຄົນໄຫຼມອງ ແລ້ວລອຍຕາມນໍ້າມາໃສ່ເຮືອນເປົ້າໝາຍ ພໍສົບໂອກາດຈິ່ງຈອບຂື້ນເຮືອນເພື່ອລັກເຄື່ອງຂອງມີຄ່າ.

ພາບຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນ

ພາບຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນ

ເຮືອນປະຊາຊົນທີ່ເກີດເຫດ

ພາບຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນ

ຮອຍຕີນຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນ

ຮອຍຕີນຂີ້ລັກຂື້ນເຮືອນປະຊາຊົນ

ຂັ້ນໃດທາງຂື້ນທີ່ຂີ້ລັກໃຊ້ເປັນທາງຂື້ນເພື່ອໄປລັກເຄື່ອງ
ທີ່ມາ: Pouna Soudthipanya 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
testesese
Powered by Blogger.