Header Ads

ຄລີບວິດີໂອ ຂອງ Chalie ກັບນ້ອງຊາຍສ້າງເງິນໄປແລ້ວກວ່າ 1,406,250 ໂດລາ


ນີ້ແມ່ນຄລີບວິດີໂອ ຂອງ Chalie ກັບນ້ອງຊາຍ ຫຼື ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວາລີຕິດປາກ  "Charlie bit my finger - again ! " ເຊິ່ງຄລີບນີ້ໂພສຂື້ນ Youtube ໃນປີ 2007 ຜ່ານມາ  10 ປີ ຄລີບມີຄົນເຂົ້າໄປເບິ່ງເຖິງ 849,472,555 ຄັ້ງ , ມີຄົນກົດໄລ 1,645,173 ແລະ ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ 340,653 ຄໍາເຫັນ ແຕ່ປະເດັນຢູ່ທີ່ ຄລີບນີ້ສ້າງເມັດເງິນໄປແລ້ວກວ່າ  1,406,250 ໂດລາສາຫະລັດ​. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.