Header Ads

DJI Spark ໄດ້ຖືກເປີດໂຕຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ
ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2017 ບໍລິສັດ DJI ໄດ້ຈັດງານເປິດໂຕ DJI Spark ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍ DJI Spark ນີ້ແມ່ນມາໃນຮູບແບບ Mini Drone ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຕ້ອງໂຈດເລື່ອງການພົກພາ, ໂມດການຖ່າຍຮູບທີ່ງ່າຍ-ມີປະສິດທີພາບ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄວາມສາມາດອື່ນທີ່ DJI ບອກວ່າໃສ່ມາໃຫ້ເຕັມທີ່. ສ່ວນລາຄາແມ່ນເປີດໂຕທີ່ 499 $ ເຊິ່ງເປັນລາຄາກໍາລັງດີໃນສະເປັກທີ່ສະເໜີໃຫ້ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ  DJI Spark.

ພາບສິແດງສະເປັກຂອງ DJI Spark 


ນີ້ແມ່ນໂມດການຖ່າຍຮູບ© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------


Powered by Blogger.