Header Ads

ສໍານັກຂ່າວ AI Jazeera ນໍາສະເໜີສາລະຄະດີ ຕອນ: ສປປ ລາວ ຢູ່ເທິງຊາຍແດນຂອງຈັກກະພັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ຄົນ ແລະ ອໍານາດສໍານັກຂ່າວ AI Jazeera ນໍາສະເໜີສາລະຄະດີ ຕອນ: ສປປ ລາວ ຢູ່ເທິງຊາຍແດນຂອງຈັກກະພັດທີ່ກ່ຽວພັນກັບ ຄົນ ແລະ ອໍານາດ ເຊິ່ງມີຜົນໃຫ້ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ຂ. ບໍ່ແກ້ວ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍດ້ານໂດຍສະເພາະແມ່ນພາສາທີ່ໃຊ້ສື່ສານກາຍເປັນພາສາແມນດາລິນ, ຖະໜົນບອກທາງຂຽນເປັນພາສາຈີນ, ເວລາທີ່ຖືກຕັ້ງຄ່າເປັນເວລາໃນປັກກິ່ງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນ ຫຼຶ ຮ້ານຄ້າ ແລະ ສະກຸນເງິນຢວນແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ. ທີ່ມາ: AI Jazeera English  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------
Powered by Blogger.