Header Ads

ໄຟໄຫມ້ຫລັງບ່ອນຈອດລົດຕະຫລາດນາວຽງຄຳ ເມືອງຫລວງພະບາງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2017 ເວລາປະມານ 12:40 ໄຟໄຫມ້ຫລັງບ່ອນຈອດລົດຕະຫລາດນາວຽງຄຳ ເມືອງຫລວງພະບາງ, ສໍາລັບສາເຫດ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍັງບໍ່ທັນສາມາດລະບຸໄດ່ເທື່ອ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.