Header Ads

ສາລະຄະດີ ປິດສະໜາການຕາຍຂອງຮິດເລີ
ຮິດເລີ ຜູ້ນໍາກອງທັບທີ່ຂື້ນວ່າໂຫດ ແລະ ປະເດັດການທີ່ສຸດຄົນໜຶ່ງໃນຍຸກສົງຄາມ ເປັນຜູ້ນໍາກອງທັບເຢຍລະມັນເຊື້ອຊາດອົດສເລຍ ເຊິ່ງໄວເດັກທີທເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງຂົມຂື່ນ ແລະ ນັ້ນກໍກາຍເປັນທີ່ມາຂອງເລື່ອງລາວຕ່າງໆເມືອງເຂົາຂື້ນເປັນຜູ້ນໍາທະການຂອງກອງທັບເຢຍລະມັນ ເປັນກອງທັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໃນຍຸກນັ້ນ ແຕ່ວະລະສຸດທ້າຍຂອງຊີວິດກັບມີຄໍາຖາມ  ແລະ ປິດສະໜາທີ່ຫຼາຍຄົງຍັງບໍ່ຮູ້ຄໍາຕອນ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________
Powered by Blogger.