Header Ads

ພະທາດຫຼວງວຽງຈັນ ມິ່ງຂັວນປວງຊົນລາວ


ມື້ນີ້ຂໍເລີ່ມຕົ້ນວັນດີໆດ້ວຍ ພາບມຸມສຸງຂອງ ພະທາດຫຼວງ ໜຶ່ງໃນບູຮານສະຖານ ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ທັງເປັນສູນລວມຈິດໃຈຂອງປວງຊົນລາວທັງປະເທດ ແລະ ເປັນສັນຍາລັກຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------

Powered by Blogger.