Header Ads

Grace VanderWaal ” ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກຈາກ America Got Talent 2016“Grace VanderWaal ” ສາວນ້ອຍໜ້າຮັກ ອາຍຸພຽງ 12 ປີ ມາພ້ອມກັບ Ukulele ສາມາດແຈ້ງເກີດໃນລາຍການ ອາເມລິກາກ໊ອດທາເລັນ 2016 (America Got Talent 2016 )  ແລະ ສາມາດຄວ້າລວງວັນ Golden Buzzer ໃນເວທີນີ້ ກາຍເປັນ Super Star ໂຕນ້ອຍດັງແບບຂ້າມຄືນ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.