Header Ads

ຄລີບວິດີໂອນາທີ Tiger Woods ຖືກຈັບຂໍຫາຂັບລົດຂະນະມືນເມົາBBC ເຜິຍແຜ່ຄລີບນາທີ ທີ່ Tiger Woods ອາດີດນັກກ໊ອຟ ມຶໜຶ່ງຂອງໂລກ ຖືກຈັບໃນຂໍຫາຂັບລົດໃນຂະນະມືນເມົາຍ້ອນກິນຢາ ຈິ່ງເຫດເຮັດໃຫ້ມືນເມົາ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນມີສານ Alcohol ເກີນທີ່ກົດໜາຍກຳນົດ. Tiger Woods ຖືວ່າເປັນຊ້ວງຂາລົງຂອງຊີວິດທີ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນຫຼາຍລາຍການໃນປີນີ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັນດັບໂລກຕົກມາເປັນ 876 ພ້ອມດຽວກັນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍຈະດີກໍມີສ່ວນທີ່ເຮັດໃຫ້ Tiger ພາດລົງແຂ່ງໃນ Tourament ສຳຄັນ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
-----------------Powered by Blogger.