Header Ads

Mark Zuckerberg ແນະນໍາການປ່ຽນໄອເດຍສູ່ການລົງມືປະຕິບັດມື້ນີ້ທີມງານ tonamcha.com  ແນະນໍາຄລີບ ວິດີໂອທີ່ສັ້ນໆຂອງບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ປະສົບຄວາມສໍາເລັດ ແລະ ມີອິດທີພົນທີ່ສຸດຕໍ່ໂລກໃນປັດຈຸບັນ. ເພາະນີ້ຄື Mark Zuckerberg  (ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງ ເຟສບຸ໊ກ) ກັບແນະນໍາການປ່ຽນໄອເດຍສູ່ການລົງມືປະຕິບັດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບຄວາມສໍາເລັດໃນຊີວິດ.  ທີ່ມາ: Tech in Asia 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.