Header Ads

20 ຫຼັກຄິດຈາກ Michael Dell ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານຄົງເຄີຍໄດ້ຍິນເລື່ອງລາວຂອງຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມາແລ້ວ.  Michael Dell ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Dell Inc ພາຍໃຕ້ແບຣນ " Dell"  ເຊິ່ງຖືກໍາເນິດຂື້ນດ້ວຍເງິນພຽງ 1000 ໂດລາ ໃນຫໍພັກນັກສຶກສາ ແລະ ກາຍເປັນທຸລະກິດຫຼາຍພັນລ້ານໃນເວລາຕໍ່ມາ ກ່ອນທີ່ທຸລະກິດ PC ຈະໝົດຍຸກຮຸ່ງເຮືອງ .  ແຕ່ເລື່ອງລາວຂອງ Dell ຍັງຄົງເປັນສິ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດໜ້າໃໝ່, ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ແລະ ນັກຮຽນນັກສຶກສາຄວນຮຽນຮູ້ຫຼັກຄິດ ແລະ ວິທີການເຮັດທຸລະກິດຂອງ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ Michael Dell. 


໑. ເປົ້າໜາຍທີ່ຊັດເຈນ
໒. ຕ້ອງຝັນໃຫ້ໃຫຍ່
໓. ຖືເລື່ອງເງິນເປັນອັນດັບສອງ
໔. ເປັນນັກເລົ່າເລື່ອງທີ່ດີ
໕. ມີຄວາມພ້ອມສະເໝີ
໖. ຍ້ອມຮັບການການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄວາມຜິດພາດ
໗. ຮູ້ຈັກອອກແບບວຽກ
໘. ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນສິ່ງທີ່ເຮັດ ໙.  ສາມາດຮັບຄວາມສ່ຽງ
໑໐. ເຂົ້າໃຈເລື່ອງວິໄສທັດເປັນຢ່າງດີ
໑໑. ມີຮູບແບບດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຊັດເຈນ
໑໒. ເປັນຄົນຢູ່ກັບປະຈຸບັນ
໑໓. ຮູ້ໃຊ້ຄົນເກັ່ງ
໑໔. ບໍລິຫານເວລາເກັ່ງ
໑໕. ຍິນດີກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຜູ້ອື່ນ ພ້ອມນຳມາເປັນບົດຮຽນ ແລະ ແຮງງບັນດານໃຈສະເໝີ
໑໖. ຮູ້ການໃຊ້ເງິນເຮັດວຽກຕາງ໑໗. ມີສັນຊາດຕິຍານການເປັນນັກລ້າທີ່ດີ
໑໘. ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງວຽກ ແລະ ຄອບຄົວ
໑໙. ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳທີ່ດີເລີ
໒໐. ເປັນຄົນອາລົມດີ ແລະ ອ່ອມນ້ອມຖ່ອມຕົນ ທີ່ມາ dekjewclub 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  

___________

Powered by Blogger.