Header Ads

ອັບເດດການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ແອັບເປີນປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 2017ທີມງານ tonamcha.com ພາທຸກທ່ານມາອັບເດດການກໍ່ສ້າງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ Apple Inc ປະຈໍາເດືອນ ກໍລະກົດ 2017 ເຊິ່ງກ່ອນໜ້ານີ້ ທີມງານໄດ້ອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງໄປແລ້ວໃນເດືອນຜ່ານມາ. ປະມວນພາບບັນຍາກາດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງການກໍ່ສ້າງໂດຍລວມ
ທີ່ມາMatthew Roberts 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________


Powered by Blogger.