Header Ads

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນວັນທີ 26-28 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້ ຈະມີຝົນຕົກໜັກ ໃນບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ອອກແຈ້ງເຕືອນເລກທີ 0681/ກອຕທ ລົງວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2017 ໃຫ້ເຝົ້າລະວັງສະພາບຝົນຕົກໜັກ ໃນໄລຍະວັນທີ 26-28 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້ ໂດຍຈະມີຝົນຕົກໜັກ ໃນບັນດາແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້.  ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນລະບຸໃນແຈ້ງການລຸ່ມນີ້.​


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________


Powered by Blogger.