Header Ads

Jack Ma ກັບເລື່ອງລາວແຕ່ມື້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດສູ່ບໍລິສັດ e-commerce ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ລະດັບໂລກເຊື່ອຫຼາຍຄົນຄວາມຝັນຢາກມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ, ຢາກມີອາຊີບທີ່ໝັ້ນຄົງ, ຢາກມີອິດສະຫຼະພາບດ້ານເວລາ-ການເງິນ, ຢາກມີເງິນຄໍາ ແລະ ຢາກມີຊີວິດທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ແຕ່ຫຼາຍຄົນກໍອາດມີເຫດຜົນ, ຂໍ້ອ້າງ,  ຄວາມຕ່າງຂອງຊີວິດ, ຄວາມຄິດ , ຄວາມຝັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍໃນຊີວິດ ແຕ່ຖ້າຊີວິດເຈົ້າກຳລັງລົ້ມແຫຼວ ຫຼື ທໍ້ກັບຊີວິດ ລອງເບິ່ງເລື່ອງລາວຂອງ Jack Ma ທີ່ເຂົາສ້າງທຸລະກິດຈາກສູນ, ບໍ່ບໍ່ເສັ້ນສາຍ, ບໍ່ມີເງິນ, ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ດ້ານໄອທີ ແຕ່ມື້ນີ້ບໍລິສັດຂອງເຂົາກາຍເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ລະດັບໂລກ.  

ທີ່ມາ: Alizila News  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________
Powered by Blogger.