Header Ads

ນະຄອນຫຼວງປັກກິງ ສ້າງທາງຂ້າມມ້າລາຍແບບ 3 ມິຕິ ເພື່ອຫຼຸດອຸບັດຕິເຫດສໍານັກຂ່າວຈີນລາຍງານວ່າ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ເກີດແນວຄິດບັນເຈີດໃນສ້າງທາງຂ້າມມ້າລາຍແບບ 3 ມິຕິ ໂດຍເສັ້ນທາງຂ້າມມ້າລາຍ 3 ມິຕິດັ່ວກ່າວ ແມ່ນຖືກອອກແບບໃຫ້ມີ 3 ສີ່ທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ງ່າຍ ໂດຍເປົ້າໝາຍເພື່ອຫຼຸດອຸບັດຕີເຫດຈາກການຂ້າມທາງ ແລະ ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຢາກໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນຄົນກຳລັງຂ້າມທາງບໍ່ວ່າຈະເປັນກາງເວັ້ນ ຫຼື ກາງຄືນ. 


ທີ່ມາCCTV 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.