Header Ads

ແມນນີ ປາກກຽວ ເສຍແຊ້ມໂລກໃຫ້ ເຈບ ຮອນໃນວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2017 ແມນນີ ປາກກຽວ ນັກມວຍອັບດັບໂລກຈາກ ປະເທດຟີລິບປິນ ດວງຕົກໃນຮອບປີ ເສຍແຊ້ມໂລກໃຫ້ ເຈບຮອນ ນັກມວຍລາຍ (No Name) ທີ່ເກືອບບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກ. ຜົນການຊົກພິກຄວາມຄາດຫມາຍໂດຍເຈບ ຮອນອອກລວຍລາຍຢ່າງດຸດັນ ຊະນະ ປາກຽວ ດ້ວຍຄະແນນເປັນເອກະພາບ 117-111, 115-113, 115-113 ສຸດທ້າຍຍາດເອົາສາຍແອວແຊ້ມໂລກ WBO ຮຸ່ນເວລເຕີເວດ ມາຄອງສໍາເລັດ.


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.