Header Ads

ກະແສຜູ້ຊາຍຢີ່ປຸ່ນຫັນມານິຍົມຕຸກກະຕາຢ່າງເປັນເມຍ ແທນມະນຸດຈົນເຮັດຍອດຂາຍ ຕຸກກະຕາຢ່າງຂາຍດີສະເລ່ຍ 2000 ໂຕ/ປີ


ສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ຜູ້ຊາຍຢີ່ປຸ່ນມີກະແສນິຍົມເມຍທີ່ຕຸກກະຕາຢ່າງຫຼາຍຂື້ນຈົນເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເກີດຂອງປະເທດຢີ່ປຸນນັ້ນຕໍ່າ ແລະ  ອັດຕາຄົນສູງອາຍຸກັບສູ່ງຂື້ນ ອັນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມນິຍົມຕຸກກະຕາຢາງຂອງຜູ້ຊາຍຢີ່ປຸ່ນ.​ ໃນລາຍງານຍັງລະບຸວ່າເຫດຜົນທີ່ຜູ້ຊາຍຢີປຸ່ນເລືອກເມຍທີ່ຕຸກກະຕາຢ່າງ ເພາະຕຸກກະຢ່າງບໍ່ຖຽງ, ບໍ່ສ້າງບັນຫາ, ຮັບຟັງທຸກເລືອກຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ບໍ່ມີອາລົມຮ້າຍ. ສ່ວນຕຸກກະຕາຢ່າງມີຍອດຂາຍສະເລ່ຍ  2000 ໂຕ/ປີ ໃນປະເທດຢີ່ປຸ່ນ  ເຊີ່ງລາຄາເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ 6000 -8000 ໂດລາ ແລ້ວແຕ່ຂະໜາດ ແລະ ອຸປະກອນການເຄື່ອນໄຫວ.  ໃນອະນາຄົດ ຄາດວ່າຜູ້ຜະລິດ ຫຼື ຄະນະວີໄຈ ຈະພັດທະນາຕຸກກະຕາຢ່າງນີ້ໃຫ້ສາມາດຕອບໂຕ້,​ ເວົ້າຈາ,​ຫົວ ແລະ ເຮັດກິນຈະກຳອື່ນໆໄດ້ຄ້າຍກັບມະນຸດ. 
ທີ່ມາ: AsiaOne/ AFP 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
___________

Powered by Blogger.