Header Ads

10 ປີທີ່ ສະຕິບ ຈ໊ອບໃຫ້ກຳເນີດ iPhone ແລະ ນະວັດຕະກຳພິກໂລກ


ລໍານຶກ 10 ປີທີ່ ສະຕິບ ຈ໊ອບໃຫ້ກຳເນີດ iPhone  ແລະ ນະວັດຕະກຳພິກໂລກ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຜ່ານລຸ້ນສຶບຖອດ Time Cook ຜຸ້ຄັ້ງໜຶ່ງເປັນຄົນາະນິດທີ່ສຸດຄົນນຶ່ງຂອງ ສະຕິບ ຈ໊ອບ. 


ແລະ ນີ້ແມ່ນຄໍາວາລີສັ້ນໆບາງສ່ວນຈາກຜູ້ຊາຍຊື່ ສະຕິບ ຈ໊ອບ  ແຕ່ມັນກັບສ້າງຜົນກະທົບ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ຄົນທົ່ວໂລກຢ່າງໜ້າອັດສະຈັນ 
Steve Jobs 1955 -  2011. 


ທີ່ມາ: AsiaOne 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.