Header Ads

ຄລີບນາທີທີ່ຕືກ ແລະ ລົດບັນທຸກຖືກນໍ້າພັດ ທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ທິເບດໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2017 ສໍານັກຂ່າວ CNN ເຜີຍແຜ່ຄລີບນາທີລະທຶກກັບ ຕຶກ ແລະ ລົດບັນທຸກ ຖືກສາຍນໍ້າພັດຢ່າງຮຸນແຮງ ອັນເນື່ອງມາຈາກຝົນຕົກໜັກເຮັດໃຫ້ມີນໍ້າຖ້ວມໃນຫຼາຍດພື້ນທີ່ ທີ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ທິເບດ ສປ ຈີນ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com   
___________


Powered by Blogger.