Header Ads

ເຜີຍຄວາມລັບເບື້ອງຫຼັງມາຢາກົນສຸດຕະການຕາ !ນີ້ແມ່ນຄລີບວີດໂອ ເປີດເຜີຍເບື້ອງຫຼັງການສະແດງມາຢາກົນທີ່ສຸດແສນຈະອະລັງການ ແຕ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງມັນກັບປະກອບດ້ວຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຕ້ອງອ້າປາກຄ້າງ ແລະ ສົງໄສວ່າເຮັດໃດ ແລະ ນີ້ແມ່ນຄໍາຕອບຂອງສິ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນສົງໄສ.  


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________


Powered by Blogger.