Header Ads

ພຣະທາດໃຫຍ່ ແລະເກົ່າແກ່ລົ້ມລົງ ໃນແມ່ນໍ້າອີຣະວາດີ ເມືອງມາກຽວ ປະເທດມຽນມາວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2017 ເກີດເຫດສະເທື່ອນໃຈຊາວພຸດພຣະທາດໃຫຍ່ ແລະ ເກົ່າແກ່ລົ້ມລົງໃນແມ່ນໍ້າອີຣະວາດີ ເມືອງມາກຽວ ປະເທດຽນມ່າ ທ່າມກາງສຽງຮ້ອງໄຫ້, ເສຍໃຈ ແລະ ເສຍດາຍຈາກປະຊາຊົນຜູ້ສັດທາຈຳນວນມະຫາສານທີ່ມາສັກກະລະບູຊາ ເຊິ່ງສາຍເຫດອາດເກີດຈາກຝົນຕົກຫນັກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນເປັນເວລານານ ເຖິ່ງ 2 ອາທິດ ຈົນກາຍເປັນເຫດສຸດແສນເສົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້. ທີ່ມາ:  ພຣະເກດ ສີບຸນເຮືອງ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________
Powered by Blogger.