Header Ads

ກົດ 3 ຂໍ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສອນໃນໂຮງຮຽນ - ໂດຍ: Sakxay Seng Alounມື້ນີ້ tonamcha.com ພາທ່ານມາຮູ້ຈັກກັບກົດ 3 ຂໍ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສອນໃນໂຮງຮຽນ ໂດຍ Sakxay Seng Aloun   ເຊິ່ງເຊື່ອວ່າກົດ 3 ຂໍ້ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈຊີວິດຫຼາຍຂື້ນ, ຮູ້ຈັກໂລກນອກຮົ້ວໂຮງຮຽນຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ມີແຮງບັນດານໃຈຫຼາຍຂື້ນ.​
ທີ່ມາSakxay Seng Aloun  
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________
Powered by Blogger.