Header Ads

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຖະແຫຼງຂ່າວ ບັນຫາຂໍ້ພິພາດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ-ກຳປູເຈຍ


ວັນທີ 17/08/2017 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ : ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຖະແຫຼງຂ່າວ ບັນຫາຂໍ້ພິພາດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ລາວ-ກຳປູເຈຍ  

Lao and Cambodian border press conference at the Office of the National Boundary Committee, Ministry of Foreign Affairs.


ທີ່ມາ: Vientaine Time 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________
Powered by Blogger.