Header Ads

ແຈ໊ດ ມາ ປະກາດເປົ້າຫມາຍ ຍອດຂາຍ $ 1 ພັນຕື້ ໃນປີ 2020 ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ 2 ພັນລ້ານຄົນໃນປີ 2036ໃນງານ Alibaba Investor day  2017 ທີ່ຫາງໂຈ ສປ ຈີນ, ປະທານ ແຈ໊ດ ມາ ປະກາດເປົ້າຫມາຍຂອງບໍລິສັດໂດຍຕ້ອງການຍອດຂາຍ $ 1 ພັນຕື້ຂອງປະລິມານສິນຄ້າລວມທັງຫມົທີ່ຂາຍໃນ Alibaba Plaform ພາຍໃນປີ 2020 ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າເຖິງ 2 ພັນລ້ານຄົນໃນ 2036 ແລະ ອີກຫຼາຍວິໄສທັດທີ່ ແຈ໊ດ ມາ ປະກາດໃນເວທີນີ້.  © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________Powered by Blogger.