Header Ads

ຫ້ອງການວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງຫຼຸດຜ່ອນອອກຫວຍຫ້ອງການວ່າການສໍານັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກແຈ້ງການເລກທີ 1244/ຫສນຍ.ກລຂ  ລົງວັນທີ 17/08/2017 ນະຄອນຫຼວງວຽງວັນ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ: ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງການເຄື່ອນໄຫວໃນຕໍ່ໜ້າ. © ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    

___________


Powered by Blogger.