Header Ads

ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂື້ນເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ຕອນ 6 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 17/08/2017 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າເລກທີ 1229/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 02/08/2017 ໃຫ້ປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ຕອນ 6 ໂມງເຊົ້າວັນທີ 17/08/2017 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. 

ສໍາລັບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນໍ້າມັນແອັດຊັງ, ກາຊວນ ແລະ ແອັດຊັງພິເສດ  ມີກາບປັບຂື້ນລຸ່ມນີ້: 
- ແອັດຊັງ  7,770 (+100)
- ກາຊວນ  6,980 (+80)
- ແອັດຊັງພິເສດ  8,770 (100)© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com  
___________

Powered by Blogger.