Header Ads

ຕາຕະລາງສະຫຼູບຫຼຽນ ຊີເກມ ຫຼື ກົວລາລຳເປີເກມຄັ້ງທີ່ 29 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍສະຫຼູບຕາຕະລາງຫຼຽນຊີເກມ ຫຼື ກົວລາລຳເປີເກມຄັ້ງທີ່ 29 ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ ໂດຍອັນດັບ 1 ຍັງຄົງເປັນຂອງເຈົ້າພາບມາເລເຊຍຄອງອັນດັບ ເຊິ່ງປະກອບມີ 7 ຫຼຽນຄຳ, 4 ຫຼຽນເງິນ, 3 ຫຼຽນທອງ ແລະ ອັນດັບ 2 ແມ່ນເປັນຂອງປະເທດສິງກະໂປ ໂດຍມີ  3 ຫຼຽນຄຳ, 3 ຫຼຽນເງິນ, 3 ຫຼຽນທອງ.  ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນຢູ່ອັນດັບທີ 8 ຂອງຕາຕະລາງ ໂດຍມີ 1 ຫຼຽນເງິນ ແລະ 1 ຫຼຽນທອງລວມມີ 2  ຫຼ່ຽນ ເຊິ່ງຫຼຽນທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ແມ່ນຈາກກິລາປະເພດ ກະຕໍ້ຊິນລອນ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________
Powered by Blogger.