Header Ads

ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ (ATWG) ຄັ້ງທີ 36 ປຶກສາລືກ່ຽວກັບການເປີດນ່ານຟ້າເສລີອາຊຽນ ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ


ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ (ATWG) ຄັ້ງທີ 36 ແລະ ກອງປະຊຸມຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017 ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໄປແຕ່ວັນທີ 4-7 ກັນຍາ 2017 ເປັນເວລາ 4 ວັນທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜ່ານມາ,  ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນເຈົ້າພາບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແລ້ວ 3 ຄັ້ງ (ຄັ້ງທີ 33, 34, 35) ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ວັນເພັງ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແລະ ບັນດາຊາດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ຈາກ ສປ ຈີນ, ສ ເກົາຫຼີ, ສະຫະພາບເອີລົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ເຂດປົກຄອງພິເສດ ສປ ຈີນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະວິດສະແລນ ແລະ ລັດເຊຍ. ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການເປີດນ່ານຟ້າເສລີອາຊຽນ (ASEAN Single Aviation Market) ແມ່ນການກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັນ ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນແຜນຍຸດທະສາດການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ ປີ 2016-2025 ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍອັນສຳຄັນ ເພື່ອບັນລຸແຜນດຳເນີນງານປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ASEAN Economic Community).ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເປີດຕະຫຼາດການບິນດຽວອາຊຽນ ກໍ່ຄືນະໂຍບາຍການເປີດນ່ານຟ້າເສລີອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອົງປະກອບດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກ ສຳລັບການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ແລະ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ເຈລະຈາ ເຊັ່ນ: ສປ ຈີນ, ສ ເກົາຫຼີ, ສະຫະພາບເອີລົບ, , ຍີ່ປຸ່ນ, ອິນເດຍ, ເຂດປົກຄອງພິເສດ ສປ ຈີນ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ສະວິດສະແລນ ແລະ ລັດເຊຍ ພ້ອມນີ້ກອງປະຊຸມຍັງປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກ ຂອງຄະນະວິຊາການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ ສົກປິ  2016-2017 ແລະ 2018-2019, ລວມທັງ ຮັບຟັງລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂົນສົ່ງອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງ ການລາຍງານຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເປີດຕະຫຼາດການບິນດຽວອາຊຽນ.


 ຄຽງຄູ່ກັນ​ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຍັງຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງສຸດທ້າຍຂອງ ຂະແໜ່ງການບໍລິການຍ່ອຍການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ໝວດທີ 10 (Tenth packages of commitment on Air Transport Services under ASEAN Agreement Frameworks on Services) ພາຍໃຕ້ຂອບສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການບໍລິການ, ລວມທັງຂັ້ນຕອນ ແລະ ມາດຕະຖານ ການອອກອະນຸຍາດ ຖ້ຽວບິນປົກກະຕິ, ຖ້ຽວບິນຜ່ານ, ຖ້ຽວບິນມອບເໝົາ ແລະ ຖ້ຽວບິນພິເສດ.ກອງປະຊຸມຄະນະວິຊາການຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 36 ແລະ ກອງປະຊຸມຍ່ອຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄື: ກອງປະຊຸມຄະນະເຈລະຈາຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 3 ຮອບທີ 9, ກອງປະຊຸມຍ່ອຍຄະນະວິຊາການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂົນສົ່ງທາງອາກາດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 15, ກອງປະຊຸມຍ່ອຍຄະນະວິຊາການຮ່ວມມືດ້ານເຕັກນິກຂົນສົ່ງທາງອາກາດຄັ້ງທີ 15 ແລະ ກອງປະຊຸມສາຍການບິນອາຊຽນຄັ້ງທີ 32 ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະນຳໄປສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂົນສົ່ງອາຊຽນ ແລະ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຂົນສົ່ງອາຊຽນ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງໃນຕໍ່ໄປ.

ທີ່ມາ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com    
___________

Powered by Blogger.