Header Ads

ບົດເພງ “Heal The World” ກັບ 45 ເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມອັດສະຈັນຮ່ວມຖ່າຍທອດອອກມາເດັກນ້ອຍ 45 ຄົນທີ່ມີນໍ້າສຽງອັດສະຈັນ ຫຼື ພອນສະຫັວນໃນການຮ້ອງເພງ ແລະ ຫຼິ້ນດົນຕີ ຮ່ວມໂຕກັນຮ້ອງເພງ “Heal The World” ຂອງລາຊາເພງປອບ “King Of Pop” ໄມເຄີລ ແຈ໊ດສັນ ເນື່ອງໃນວັນຄ້າຍວັນເກີດ ພ້ອມກັບຊ່ວຍລະດົມເງິນບໍລິຈາກ ຈາກຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ  ແລະ ສ້າງປະກົດການໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນຊື້ງ ແລະ ນໍ້າຕາໄຫຼກັບບົດເພງທີ່ພວກເຂົາຮ່ວມຖ່າຍທອດອອກມານໍາກັນເພື່ອຮັກສາໂລກ "Save The World" ທີ່ແມ່ນໜຶ່ງເປົ້າໝາຍທີສໍາຄັນນອນເໜືອຈາກມອບເພງນີ້ໃຫ້ກັບສິລະປິນທີ່ພວກເຂົາຮັກ. 


© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com 
___________


Powered by Blogger.