Header Ads

ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງ 100 ກີບໃນຮອບຫຼາຍເດືອນມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີ 8 ມີນາ 2018


ອີງຕາມໃບແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າເລກທີ 0262/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 07 ມີນາ2018  ເລື່ອງ: ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນລົງໂດຍມີຜົນນັບແຕ່ວັນທີ  08 ມີນາ 2018  ເວລາ 6:00 ໂມງເຊົ້າເປັນຕົ້ນໄປ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ທີ່ມາ: ລັດວິສາກະກິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄພລາວ
© ໂຕະນໍ້າຊາ | tonamcha.com
___________Powered by Blogger.