Header Ads

ກຊສ ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແຫນງທີ່ດີນ

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1369/ກຊສ ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າດ້ວຍ:  ຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນ ຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂະແຫນງ ທີ່ດີນ ໂດຍມີຈຸກປະສົງເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າທີ່ການເມືອງ ຄວາມເປັນແບບຢ່າງນໍາພາ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນຂະແໜງທີ່ດິນ, ມີລະບຽບວິໄນ,​ຈັນຍາບັນ-ຈັນຍາທໍາ ແລະ ນໍ້າໃຈຮັບໃຊ້ຊາດ.​ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ່, ເຂັ້ມງວດ ໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ: ສະກັດກັ້ນ. ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ພະຍາດອາດຍາສິດ ແລະ ປະກົດການຫໍ້ຍທໍ້ດ້ານຕ່າງໆ...


ທີ່ມາ: MONRE 
© ໂຕະນໍ້າຊາ | www.tonamchanews.com | www.tonamcha.com 
___________

Powered by Blogger.