Header Ads

ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018 ນີ້ ເລີ່ມປະຕິບັດຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າເປັນ 1,100,000 ກີບ
ໃນວັນທີ 30 ເມສາ ນີ້, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ຮ່ວມກັບສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຈັດພິທີຖະແຫຼງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບການປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈາກ 9 ແສນກີບ ມາເປັນ 1,1 ລ້ານກີບ, ຊຶ່ງຈະເລີ່ມປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. 

ໂດຍ ທ່ານ ປອ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ລາວ ຄັ້ງນີ້, ເພື່ອປັງປຸງການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໃນຫົວໜ່ວຍການຜະລິດ, ທຸລະກິດ ຫຼືການບໍລິການທັງພາຍໃນ ແລະ ນອກລະບົບ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນໃຫ້ໄດ້ຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສ່ອດຄ່ອງກັບລະດັບຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໃຫ້ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຄ່າຕອບແທນຈາກກາເຮັດວຽກຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຍຸຕິທຳກັບລາຍໄດ້ທີ່ຕົນຄວນຈະໄດ້ຮັບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂດຍເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມຈຳເປັນອັນເປັນພື້ນຖານດັ່ງກ່າວສະນັ້ນ, ອົງການສາມຝ່າຍ ລວມມີ ກະຊວງ ຮສສ, ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ແລະ ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນ ດຳເນີນຄົ້ນຄ້ວາປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດຢູ່ລາວ, ໂດຍໃຫ້ກະຊວງ ຮສສ ໃນນາມຕ່າງໜ້າໃຫ້ອົງການສາມຝ່າຍ ນຳສະເໜີຜົນຂອງການພິຈາສະນາ ແລະ ເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສາມຝ່າຍລະດັບສູງ ຄັ້ງວັນທີ 26 ມັງກອນຜ່ານມາ, ໄປນຳສະເໜີຕໍ່ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ໃນທ້າຍເດືອນ ເມສາ 2018 ລັດຖະຖບານ ກໍໄດ້ເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການປັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດຢູ່ລາວ ຕາມໜັງສືແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 560/ສນຍ, ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2018 ໂດຍເຫັນດີປັບຈາກ 900.000 ຂຶ້ນເປັນ 1.100.000 ກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ມີຜົນເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ມອບໃຫ້ ກະຊວງ ຮສສ ເປັນຝ່າຍອອກແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະດັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳສຸດດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ ມີຜົນບັງຄັບຊ້ໃນນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ພາບ-ຂ່າວ: ເພັດສະໄໝ (ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ)
© ໂຕະນໍ້າຊາ 
_______
www.tonamcha.com
www.tonamchanews.com
Powered by Blogger.