Header Ads

ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແຈ້ງເຕືອນເລື່ອງ ສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນໍ້າ ແຕ່ວັນທີ 11 - 17 ມິຖຸນາ 2018 ອາດມີຝົນຕົກໜັກໃນບາງພື້ນທີ່
ບົດລາຍງານສະພາບອາກາດ ແລະ ສະພາບລະດັບນໍ້າໃນໄລຍະວັນທີ 04 - 10 ມິຖຸນາ 2018 ແລະ ຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ ແລະ ລະດັບນໍ້າແຕ່ວັນທີ 11 - 17 ມິຖຸນາ 2018. ສໍາລັບລາຍລະອຽດແມ່ນຕາມບົດລາຍງານລຸ່ມນີ້: 

ທີ່ມາ: ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
___________

Powered by Blogger.