Header Ads

ພາບສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ບ້ານປາກພະນັງ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ
ນີ້ແມ່ນພາບລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ທີ່ເຂດບ້ານປາກພະນັງ ເມືອງບົວລະພາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ຂອງ 25 ກໍລະກົດ 2018  ເຊິ່ງເປັນອີກພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ກໍາລັງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ. © ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______


Powered by Blogger.