Header Ads

ສະພາບເສັ້ນທາງຈາກເມືອງໃຫ່ມກະລືມມາຫາເມືອງກະລຶມເກົ່າ ແຂວງເຊກອງ


ແຂວງເຊກອງ: ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2018  ມີລາຍງານຈາກປະຊາຊົນວ່າເສັ້ນທາງຈາກເມືອງໃຫ່ມກະລືມມາຫາເມືອງກະລຶມເກົ່າ ແຂວງເຊກອງ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລໍາບາກໃນການສັນຕອນໄປ-ມາ  ເນື່ອງຈາກສະພາບເສັ້ນທາງເປ່ເພ, ມີດິນເຈື່ອນຫລາຍຈຸດ ແລະ ຂົວຂາດ . ສະນັ້ນ, ທ່າງໃດທີ່ຕ້ອງເດີນທາງຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຄວາມມີສະຕິໃນການຂັບຂີ ແລະ ກວດກາສະພາບລົດກ່ອນອອກເດິນທາງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພແກ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສີນ.
© ໂຕະນໍ້າຊາ  | www.tonamcha.com | www.tonamchanews.com
_______Powered by Blogger.